Kontakt

Jeśli tylko masz pytanie odnośnie naszych produktów oraz naszej firmy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z ogromną przyjemnością odpowiemy na każde pytanie.

Zakłady Mięsne Silesia S.A.
ul. Opolska 22,
40-084 Katowice

tel.: +48 (32) 731 10 00
fax: +48 (32) 731 10 80
biuro@silesia.eu

NIP: 497-006-31-44,
KRS: 0000374678,
REGON: 08028778

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 131.480.750,00 zł, wpłacony w całości.
Numer rejestrowy BDO: 000037671.